Predavanje: Vilnius – Jeruzalem Litve

Share

U Hrvatsko – izraelskom društvu, Radićeva 26, dana 09.03.16. u 19.00, bit će održano predavanje dr.sc. Gabi Abramac o židovskom životu i jidiš kulturi u Vilniusu.

Vilnius ili na jidišu Vilne-Yerushalayim d’Lite grad je povijesnog značaja. Za Židove je to bio važan duhovni centar rabinskog judaizma čime je stekao naziv Jeruzalema Litve.

Vilnius je stoljećima bio jedan od glavnih središta židovskog stvaranja. Godine 1812., nakon zauzimanja Vilniusa, Napoleon je hodajući uskim srednjovjekovnim uličicama Vilniusa, izjavio da ga podjećaju na Jeruzalem. Od tada je jedna od ulica postala poznata kao Jeruzalimska Ulitsa (ili na jidišu, Ruzele), a dva kvarta nazvana su ”novi” i ”mali” Yeruzalimki (na jidišu: Yerusholayimkes).

O razvijenosti jidiške kulture govori podatak da je između 1906. i 1940. godine u Vilniusu izlazilo 30 dnevnih novina na jidišu.

Njemačke trupe ušle su u Vilnius 26. lipnja 1941. godine i utemeljile geto u Vilniusu. Židovski pokret otpora pod imenom Fareynikte Partizaner Organizatsye (Ujedinjena partizanska organizacija), osnovan je u getu 21. siječnja 1942. godine i organizirao je oružani otpor nacistima Geto u Vilniusu bio je zvan Jeruzalemom svih getoa jer je bio poznat po svojem intelektualnom i kulturnom duhu. U getu je postojalo kazalište koje je odigralo 111 predstava.

Drugi svjetski rat zauvijek je izbrisao židovsku zajednicu Litve i njihov jezik – jidiš.

Comments are closed.