Promocija knjige ”Dos heylike yidish vort”

June 15, 2016 to June 15, 2016 7:00 PM - 8:30 PM
Share

U izdanju nakladnika ”Srednja Europa” iz tiska je izišla knjiga autorice dr.sc. Gabi Abramac naslovljena Dos heylike yidish vort: Jidiš i drugi jezici ortodoksnih Židova u New Yorku.

Predstavljanje knjige održat će se u Mađarskom institutu Balassi, 15.06.16. u 19.00.

O knjizi će osim autorice govoriti izdavač dr.sc. Damir Agićić i dr.sc. Velimir Piškorec.

Knjiga je rezultat dvanaestogodišnjeg istraživanja jezika u židovskom društvu, a od 2012. jezika i identiteta u ortodoksnim zajednicama u Brooklynu.

Knjiga obasiže 409 kartica teksta, a podijeljena je na 8 poglavlja od kojih se svako dalje dijeli na veći broj potpoglavlja. Rukopis sadrži i primjere engleskih riječi i izraza koje hasidi koriste u drugačijem značenju, mali glosar pojmova koje rabi ortodoksna židovska zajednica u Brooklynu, a na kraju slijede popis slika te vrlo iscrpan popis relevantne literature.

Riječ je o potpuno originalnom djelu koje obrađuje temu kojom se u Hrvatskoj do sada nije bavio nitko, a koja je relevantna i u svjetskim razmjerima.